wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • SOZO Tadeusz Lisiecki
  Budy Siennickie 61
  05-190 Nasielsk
  NIP 531-145-40-13
  tel. 603389574
  NIP: 531-145-40-13
 • E-mail:sklep@jozue.pl
 • Telefon603389574
 • Godziny działania sklepu9.00 - 17.00
Zmiana języka
PolskiAngielski
Cennik
Pobierz cennik PDF

Regulamin 
REGULAMIN
 
Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym JOZUE.PL, dostępnym pod adresem internetowym www.jozue.pl, z siedzibą w Budach Siennickich 61, 05-190 Nasielsk 

 
TOWARY UMIESZCZONE W SKLEPIE
 
 • Informacje o produktach będących asortymentem sprzedażowym Sklepu umieszczone zostały na stronie  jozue.pl
 • Opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu. Informacje opisowe produktów stanowią własność ich autorów.
 • Ceny produktów podane zostały w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Obecność towaru na stronie Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie oferowane produkty w sklepie jozue.pl zostały zamieszczone na podstawie deklaracji dostępności przez ich producentów i koordynatorów okręgowych sprzedaży. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec jozue.pl.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona pula towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 
ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 

Składanie zamówienia:
 
 • Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jozue.pl oznacza zaakceptowanie w całości postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • Dla pełnego komfortu przebiegu zakupów w naszym Sklepie, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
 • Zamówienia w sklepie internetowym można składać jedynie za pośrednictwem witryny internetowej: www.jozue.pl
 
Dowód zakupu:
 
 • Do każdego Zamówienia dołączony jest paragon sprzedaży.
 • Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki wyłącznie na życzenie Klienta zaznaczone w Zamówieniu.
Jeśli podczas procesu zamawiania Klient  nie zaznaczy opcji: faktura, natomiast po dokonaniu procesu zakupu zażyczy sobie fakturę,  faktura taka może być wystawiona jedynie po zwróceniu przez Klienta paragonu sprzedaży (dostarczenie paragonu do siedziby jozue.pl ) nie później jednak, niż w terminie 7 dni od daty sprzedaży widniejącej na paragonie.
 
 
 
Potwierdzenie zamówienia.
W przypadku Zamówienia za pośrednictwem witryny jozue.pl, sklep automatycznie potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną. Każde zamówienie jest realizowane,  o ile zostało założone konto Klienta (jednorazowe lub z pełną rejestracją), a formularz Zamówienia został prawidłowo wypełniony. Klient zostaje poinformowany o złożeniu Zamówienia przez jozue.pl na adres e-mail podany podczas zakładania konta. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się dopiero w momencie potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia i nie oznacza jeszcze zawarcia umowy kupna - sprzedaży.  jozue.pl  może zwrócić się do Klienta o przyspieszenie potwierdzenia złożonego zamówienia telefonicznie. Brak potwierdzenia tegoż zamówienia w ciągu 4 dni roboczych może spowodować jego anulowanie. Ponieważ potwierdzenie Zamówienia jest procesem świadomego, nieprzymuszonego wyboru, po dokonaniu potwierdzenia zakupu przez Klienta, zostaje zawarta wiążąca deklaracja zakupu wybranego towaru. Jeżeli obsługa jozue.pl nie zgłosi braku dostępności towaru w terminie 4 dni i nie podejmie rozmowy o ew. kompletacji towaru, zmniejszenia lub przesunięciu terminu dostawy, Zamówienie uważa się za obustronnie potwierdzone, a tym samym zawarta zostaje wiążąca strony umowa kupna - sprzedaży pomiędzy stronami.    
 
Standardowy termin realizacji Zamówienia
Termin realizacji Zamówienia jest to okres liczony od momentu jego przyjęcia do realizacji, do chwili przekazania Zamówienia do wysyłki przez Pocztę Polską lub przez firmę kurierską.
Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionego produktu oraz wybranej formy płatności. W standardowym trybie, w przypadku, gdy zamówiony przez Klienta produkt/produkty są dostępne w magazynie Sklepu, a środki pieniężne wpłynęły na konto bankowe sklepu, realizacja Zamówienia następuje następnego dnia od momentu złożenia Zamówienia. Standardowo sklep zrealizuje dane zamówienie w ciągu max. do 7 dni roboczych (średni czas realizacji zamówienia to 3 – 4 dni robocze). W sporadycznych przypadkach, z powodu braków magazynowych, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu, w takim przypadku nowy termin każdorazowo ustalany jest z Klientem.  Całkowity termin realizacji zamówienia natomiast, to okres liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, powiększony o czas dostawy (okres do momentu doręczenia zakupionych produktów do zamawiającego) przez wybranego dostawcę wg terminów określonych w dziale: czas dostawy.  
 

Wydłużony termin realizacji zamówienia
 
 • Gdy zakupione przez Klienta produkt/produkty nie są dostępne w magazynie Sklepu, tym samym termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu ponad standardowy termin realizacji Zamówienia, jozue.pl  zastrzega sobie prawo uzgodnienia      z Klientem (drogą e-mailową lub telefonicznie) nowego terminu dostawy, celem kompletacji Zamówienia, wysyłki częściowej, zmiany lub jego anulowania.
 • Jeśli zamówiony towar nie będzie dostępny, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najszybciej jak będzie to możliwe i zwróci kwotę wpłaconych pieniędzy (w przypadku gdy została dokonana przedpłata).
 
Częściowa kompletacja zamówienia
 
W przypadku, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne w naszym magazynie, Klient otrzyma wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i do niego pozostanie decyzja czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest to w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, automatycznie zostaną wysłane jedynie dostępne produkty. 
 

Czas dostawy

Czas dostawy określany jest przez odrębne regulaminy przewoźników. Przybliżony czas doręczenia kształtuje się następująco:
 Zamówienia na terenie Polski:
 • przesyłki zwykłe POCZTA POLSKA - do 10 dni roboczych
 • przesyłki PRIORYTETOWE POCZTA POLSKA – do 4 dni roboczych.
 • Przesyłki kurierskie K-EX - ok. 2 dni roboczych  
 

Zamówienia zagraniczne:

Przybliżony czas doręczenia przesyłek w ruchu zagranicznym dla Poczty Polskiej i przesyłek kurierskich określany jest indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia w oparciu o deklaracje przewoźników.  jozue.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub firmę kurierską
 
 
 
KOSZTY PRZESYŁEK, RABATY
 
Rabaty dla klientów detalicznych
Rabaty handlowe naliczane są jedynie dla zarejestrowanych Klientów, tzn. takich którzy założyli swoje konto w naszym sklepie. Prawo rabatowe nie przysługuje Klientom jednorazowym, korzystającym ze skróconej rejestracji. Dolnym progiem upoważniającym do udzielenia rabatu jest wartość zakupu na poziomie 500 PLN. Po jego przekroczeniu Klientowi przysługuje 3% rabatu. Dla zakupów na poziomie powyżej 1000 zł, Klient uzyska 5% rabatu. Jeżeli wartość zakupów przekroczy 2000 PLN, Klientowi przyznany zostanie rabat w wysokości 10%. Wartość rabatu jest stała dla wszystkich następnych zakupów, które przekroczyły wskazane progi. Uzyskany upust można utracić jedynie w przypadku gdy w okresie jednego roku (360 dni), Klient zaprzestanie zakupów w naszym Sklepie, wówczas po okresie roku kalendarzowego, naliczanego od dnia przyznania upustu, jego wartość pomniejszona zostanie do poprzedzającego progu. Rabaty stałe wynikające z indywidualnego przekroczenia progu zakupów przez Klienta nie  sumują się z bieżącymi rabatami Sklepu udzielanymi na produkty z działu:  PROMOCJE.


Rabaty dla odbiorców hurtowych


Rabaty dla dystrybutorów jozue.pl są uzgadniane indywidualnie. Celem nawiązania współpracy dystrybucyjnej prosimy o kontakt  z obsługą sklepu telefonicznie 48 603389574   lub e-mailem sklep@jozue.pl
 


Kumulacja rabatów


Rabaty hurtowe i rabaty okazyjne nie kumulują się. W przypadku, gdy rabat okazyjny na dany produkt jest wyższy niż rabat hurtowy, rabat hurtowy na dany produkt rozciąga się do wysokości rabatu okazyjnego. Pozostałe produkty z zamówienia są objęte przyznanym indywidualnie rabatem hurtowym.  Jeżeli rabat hurtowy jest wyższy niż rabat okazyjny na dany produkt objęty promocją, rabat okazyjny rozciąga sie do wysokości rabatu hurtowego.


Dla celów niniejszego punktu regulaminu:

Przez rabat okazyjny rozumie się czasową zniżkę na wybrany produkt z działu "Promocje"
Przez rabat hurtowy rozumie się rabat wypracowany zamówieniami przez klienta indywidualnego zgodnie z regulaminem, a także rabat przyznany kościołom, księgarniom przykościelnym, placówkom misyjnym itp.
 
 
Koszty związane z przesyłką

Koszty dotyczące transportu przesyłek, naliczane są bezpośrednio w procesie realizacji Zamówienia. Progi zwalniające z opłat transportowych kształtują się następująco:
 • dla POCZTY POLSKIEJ - od wartości 150 PLN wartości zamówienia 
 • dla PRZESYŁEK KURIERSKICH - od 400 PLN wartości zamówienia
Opłaty  transportowe są zryczałtowane (niezależne od wielkości paczki) i zostaną doliczone do sumy cen towarów wg wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności określonych w formularzu Zamówienia.   
  
 
TRANSPORT, DOSTAWA
 

 Podczas odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zgodności jej zawartości z Zamówieniem. Potwierdzając odbiór przesyłki Klient przyjmuje na siebie prawo własności dostarczonego produktu oraz wszelkie ryzyko związane  z posiadaniem i eksploatacją tegoż produktu.

 
 
 • Klient, który dokonał zakupu w jozue.pl zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. Nieodebranie zamówionego towaru równoznaczne jest z brakiem możliwości dokonywania kolejnych zakupów w jozue.pl i uruchomieniem procedury windykacyjnej, której kosztami obciążony zostanie Klient, który nie odebrał zamówienia.
 • W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego, nieuszkodzonego towaru, którego Zamówienie zostało potwierdzone w procesie dokonania zakupu, jozue.pl może obciążyć osobę/firmę zamawiającą na podstawie zawartej umowy kupna - sprzedaży kosztami zakupionego produktu/produktów, poniesionymi kosztami transportu , oraz kosztami windykacyjnymi. Odmowa przyjęcia towaru bez skutków finansowych może nastąpić w przypadku kiedy dostarczony towar jest uszkodzony lub zawartość przesyłki nie zgadza się ze specyfikacją Zamówienia. W takim przypadku należy w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera (lub w przypadku odbioru przesyłki z POCZTY POLSKIEJ niezwłocznie po jej odebraniu) sporządzić protokół reklamacyjny opisujący niezgodność dostarczonej przesyłki z Zamówieniem lub wykazaniem i opisaniem usterek wynikłych w transporcie. Za zniszczenia powstałe w transporcie odpowiada przewoźnik – nie sprzedawca. Za niezgodności Zamówienia (bez wcześniejszego obustronnego uzgodnienia) odpowiada sprzedawca i on ponosi ew. koszty zwrotu towaru.
 
 

 
REKLAMACJE, ZWROTY 
jozue.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło Klienta.  
 
 

Reklamacje
 
 • Jeśli Klient otrzymał przesyłkę w stanie uszkodzonym powinien odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia.
 • W myśl obowiązującego Prawa Przewozowego w przypadku dostrzeżenia uszkodzenia przesyłki po odjeździe kuriera, Klient może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Firma ta ma obowiązek przyjechać do Klienta w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki oraz spisać na miejscu protokołu uszkodzenia.
 • Ze względu na wymogi proceduralne nie będziemy rozpatrywać reklamacji:
  • bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę na  uszkodzenie, które powstało podczas transportu,
  • w których brak fabrycznego opakowania reklamowanego towaru. 
 

Zwroty
 
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Klient może odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przesyłając pismo o odstąpieniu od umowy i zwracając nienaruszony/ nieuszkodzony produkt do siedziby jozue.pl na własny koszt oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 • Płyty CD i DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, książki bez śladów czytania (wygięte kartki). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą bądź paragonem.
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Formularzu Rejestracyjnym.
 • Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Zgodnie z prawem, w przypadku umowy zawieranej na odległość, prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku całkowitego zniszczenia opakowania bądź rozpoczęcia użytkowania produktu.
 
 
 

PŁATNOŚCI 
Płatność za pobraniem:
Jest wskazanym sposobem zapłaty za towar, jeśli chcecie Państwo dokonać zapłaty dopiero przy odbiorze przesyłki. Płatność następuje w momencie odbioru przesyłki bezpośrednio u listonosza/przewoźnika. Na pobraną wartość składa się:
 • koszt zamówionego towaru
 • koszt przesyłki
 • opłata za usługę pobranianiową dokonać płatności w powyższy sposób, w procesie zamawiania  należy wybrać opcję płatności: POBRANIE. 
 
Płatność przelewem na konto
Ten sposób płatności jest popularnym i funkcjonalnym sposobem dokonania płatności za zakup. Wybierając tę formę dokonujecie Państwo wpłaty bezpośrednio na nasze konto, oszczędzając dodatkowe koszty związane z transferem środków pomiędzy pocztą/kurierem a naszą firmą. Przelewu możecie Państwo dokonać z każdego banku oraz Poczty Polskiej. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu kwoty Zamówienia na konto jozue.pl. Na kwotę wpłaty składa się w tym przypadku:
 • koszt zamówionego towaru
 • koszt przesyłki z uwzględnieniem opłaty paliwowej (bez dodatkowej opłaty za pobranie)
 • koszt przelewu bankowego Aby dokonać płatności w powyższy sposób, w procesie zamawiania należy wybrać opcję płatności: PRZEDPŁATA 


   
Ochrona prywatności:
Państwa dane pozyskane przez firmę jozue.pl za pośrednictwem witryny o tej samej nazwie będą chronione zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.).  Zakładając konto w sklepie jozue.pl oraz składając zamówienie przez system internetowy sklepu klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie celem realizacji umowy.


 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zamówienia.


Klient ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie nieprawdziwych danych osobowych.
 
Bazy danych osobowych sklepu są zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe wprowadzone do systemu, czyli imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamawiającego, numer telefonu oraz adres e-mail są przetwarzane w celu:
- realizacji zamówień
- umożliwienia pracownikom sklepu kontaktu z klientem w przypadku ewentualnych trudności w realizacji zamówienia
-rozpatrzenia reklamacji oraz dokonania zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu lub rezygnacji z zamówionego towaru)
- przesyłania drogą elektroniczną ofert i innych materiałów informacyjnych o asortymencie sklepu jozue.pl (newsletter), po wyrażeniu zgody przez klienta w trakcie rejestracji


 
Klient ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z systemu jozue.pl:
- osobiście – za pośrednictwem swojego konta w sklepie jozue.pl
- mailowo – wysyłając e-maila z prośbą o zmianę lub usuniecie danych osobowych na adres sklep@jozue.pl
-telefonicznie – z pomocą pracownika sklepu, dzwoniąc pod numer 0 063389574Newsletter
Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu jozue.pl
Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera wysyłając e-maila z wyrażeniem rezygnacji pod adres sklep@jozue.pl
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 • Sklep ma prawo do wnoszenia poprawek do niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem  25.04.2018
 • Niniejszy Regulamin oraz treści zamówień podlegają prawu polskiemu.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl